BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website: www.ilemoda.vn và ứng dụng di động ILe moda (sau đây gọi tắt là “Website và Ứng dụng”) thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH ILe Việt Nam (“ILe moda").
 Chính Sách này mô tả cách ILe moda tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Website và Ứng dụng (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Website và Ứng dụng được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và Ứng dụng và không cần phải thông báo trước.

2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.1. Mục đích thu thập thông tin
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.ilemoda.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà website www.ilemoda.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để website www.ilemoda.vn xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website website www.ilemoda.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.ilemoda.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.2. Thời gian lưu giữ và bảo mật thông tin
    Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và ILe moda, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của ILe moda cho đến khi nhận được yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của ILe moda bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế.

    ILe moda có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. ILe moda cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản, sử dụng các tính năng của Website và Ứng dụng. Khi thu thập dữ liệu, ILe moda thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

    Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của ILe moda bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. ILe moda không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên Website và Ứng dụng của ILe moda.

    Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc…

    Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của ILe moda, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống ILe moda, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp ILe moda phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… ILe moda có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Phạm vi sử dụng Thông Tin Khách Hàng
ILe moda có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
    Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Website và Ứng dụng;
    Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với ILe moda qua Website và Ứng dụng, hoặc ngược lại;
    Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Website và Ứng dụng;
    Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt. 

 2.4. Về việc liên kết với các website khác
    Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Website và Ứng dụng của ILe moda trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của ILe moda tại www.ilemoda.vn và Ứng dụng di dộng ILe moda;
    ILe moda không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Website và Ứng dụng từ các website khác không phải là Website và Ứng dụng chính thức của ILe moda.

2.5. Phạm vi, đối tượng sử dụng Thông Tin Khách Hàng
    ILe moda không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để ILe moda cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển…);
    Ngoài các trường hợp nêu trên, ILe moda sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, ILe moda cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng;
    ILe moda có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
o    Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: ILe moda có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ: độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp ILe moda tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho ILe moda sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào;
o    Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ ba là đối tác, đại lý của ILe moda: ILe moda có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. ILe moda cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 
2.6. Sử dụng Cookie
ILe moda cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Website và Ứng dụng... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp ILe moda hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.7. Công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa Thông tin
    Khách Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.ilemoda.vn thực hiện việc này;
    Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của www.ilemoda.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, ILe Moda sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
    Trong những trường hợp đặc biệt Khách hàng có thể gọi đến số hotline của ILe Moda: 083 787 8686 hoặc gửi email đến địa chỉ: cskh@ilemoda.vn để yêu cầu thực hiện thay đổi, xóa bỏ thông tin khách hàng.

2.8. Đơn vị thu thập và quản lý Thông tin khách hàng
        CÔNG TY TNHH ILE VIỆT NAM
        Địa chỉ: MG2.16 Vincom Shophouse, Nguyễn Du, F. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa;

        Số ĐKKD: 2802921827;    Ngày cấp: 13/01/2021;    Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa
        Điện thoại: 083 787 8686             Email: cskh@ilemoda.vn