CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

I. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM MỚI

Đối với sản phẩm thiết kế ILe Moda

Hình thức

Đổi trả

Bảo hành

Sản phẩm

Các sản phẩm quần áo

Chỉ, khóa, cúc, lên gấu, bóp, nơi, là phẳng

Thời hạn áp dụng

15 ngày đầu tiên

 

Điều kiện áp dụng

Sản phẩm còn nguyên mác

Khách hàng sử dụng sản phẩm ILe Moda

Chính sách

Áp dụng đổi trả tại các cửa hàng ILe Moda

Sửa chữa miễn phí

 

II. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VỚI PHỤ KIỆN

Đối với sản phẩm phụ kiện

Sản phẩm

Kính, dây lưng, túi xách, một số mẫu giày, sịp,…

Thời hạn áp dụng

24h từ ngày thanh toán

Điều kiện áp dụng

Sản phẩm còn nguyên tem, mác

Chưa qua sử dụng

Chính sách

Khách hàng được bảo hành và đổi trả về các lỗi của sản phẩm

 

III. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU

Đối với sản phẩm chiết khấu

Sản phẩm

Sản phẩm giảm giá < 50%

Sản phẩm giảm giá > 50%

Đổi trả

Khách hàng được đổi trả và bảo hành

Không áp dụng đổi trả bảo hành

Thanh toán

Khách hàng được xem, thử hàng trước khi nhận hàng và thanh toán

Khách hàng được xem, thử hàng trước khi nhận hàng và thanh toán