04/06/2021

Một Hà Nội cổ kính qua phong cách thiết kế Homestay

Một Hà Nội cổ kính qua phong cách thiết kế Homestay

Một nét cổ kính Hà Nội xưa qua yêu cầu của vị chủ đầu tư đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài với mong muốn giữ lại những kỷ niệm quen thuộc nơi đã từng gắn bó với tuổi thơ của mình......và đưa những kỷ niệm đó trở lại không gian sống của mình với nhiều cảm xúc.

Bình luận của bạn